Pārlekt uz galveno saturu

Vieslekcijas uzņēmējdarbības studentiem vada ārvalstu profesors

LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes (ESAF) Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūts, sadarbojoties ar Klaipēdas Valsts Lietišķo zinātņu universitātes profesoru Remigijus Kinderi, devis iespēju saviem studentiem attālināto studiju laikā iegūt starptautisko pieredzi, papildināt zināšanas un attīstīt komunikācijas prasmes angļu valodā. Iesaistoties divu studiju kursu īstenošanā R. Kinderis dalījies ar pieredzi, kas turpmāk būs noderīga arī fakultātes mācībspēkiem.

Viesprofesors Remigijus Kinderis iesaistījies studiju kursu “Uzņēmējdarbības likumdošana un institucionālā vide” un "Uzņēmējdarbības plānošana un kontrolings” docēšanā un materiālu izstrādē, kā arī konsultē studējošos bakalaura darbu, maģistra darbu un zinātnisko darbu izstrādē. Turklāt ESAF mācībspēkiem, kuri kopā ar viesprofesoru docēja studiju kursus, bija iespēja dalīties pieredzē par docējamiem kursiem, kursu pasniegšanas metodiku un metodoloģiju un aktualizēt praktisko gadījumu analīzi no cita skatupunkta.

ESAF dekāne Andra Zvirbule uzskata, ka vieslektora piesaiste ierobežojumu un attālināto studiju laikā ir pierādījums plašajām starptautiskās sadarbības iespējām, ko fakultāte regulāri cenšas izmantot.  Kā lielākos ieguvumus viņa akcentē studiju kursu satura pilnveidi ar starptautiska ekspertu redzējumu, iespēju iepazīties ar ārvalstu pieredzi un darboties starptautiskā vidē, atrodoties savā mājvietā vai universitātē.

Savukārt R. Kinderis ir ļoti apmierināts ar studentu darbu un iesaisti studiju procesā: "Studentu grupa bija maza, bet viņi bija ļoti motivēti un radoši. Katras tikšanās laikā viņiem bija jautājumi un interesēja profesionālā nākotne”.

Kopā pavadītais laiks attālinātajās studijās sniedzis abpusēju pieredzi dažādās mācību un pasniegšanas praksēs, kā arī zināšanas par kultūras atšķirībām, jo viesprofesoram bija uzticētas ārvalstu studentu grupas. Viņš ir pateicīgs par sniegto uzticību un darbu fakultātē, atzīmē lielisko darba organizāciju ar studentiem attālināti un cer uz turpmāku sadarbību.

Studenti atklāj, ka viesprofesora lekcijas motivēja vairāk mobilizēties darbam un veikt uzdevumus koncentrētākā veidā. Atzinīgi vērtēta izmantotā pieeja, ka vienu studiju kursu vadīja gan ārvalstu viesprofesors, gan arī LLU docētājs, kas radīja labu sinerģiju un tematu daudzveidīgu izklāstu.

Papildus ESAF mācībspēkiem bija iespēja iepazīties ar Remigijus Kinderis pieredzi Klaipēdas Valsts Lietišķo zinātņu universitātes stratēģiskās attīstības izstrādē un uzzināt viņa kā Baltijas valstu augstākās izglītības programmu eksperta viedokli par tendencēm augstākajā izglītībā.

Remigijus Kinderis Klaipēdas Valsts Lietišķo zinātņu universitātē strādā kopš 2004. gada. Doktora grāds sociālajās zinātnēs iegūts 2017. gadā. Par profesora plašajām pamatzināšanām liecina maģistra grādi pedagoģijā un sociālajā ģeogrāfijā, kā arī apgūtas bakalaura programmas biznesa vadībā un administrācijā, tūrisma rekreācijā un tūrisma vadībā. Profesoram ir liela pieredze dažādu studiju kursu un programmu īstenošanu saistībā ar tūrismu, rekreāciju, mārketingu un uzņēmējdarbību.

Ārvalstu viesprofesoru piesaiste ir viena no Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansētā projekta “LLU akadēmiskā personāla pilnveidošana” aktivitātēm, kura mērķis ir LLU akadēmiskā personāla attīstība studiju procesa kvalitātes pilnveidošanai, uzlabojot kompetences, sadarbību ar industriju un piesaistot doktorantus aktivitātēm. Šī projekta ietvaros sadarbība ar viesprofesoriem tika uzsākta 2019.gadā, kad ESAF strādāja Bartošs Mickevičs no Polijas.

logo
Pievienots 24/03/2021