Pārlekt uz galveno saturu

Modernas vēsmas agrobiznesa studiju kursos

Attēla autors: No LLU arhīva

Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes (ESAF) Uzņēmējdarbības un vadībzinātnes institūta (UZVA) darbā no 2020. gada septembra iesaistījusies viesprofesore Žanete Garanti no City Unity College Nicosia (Kipra). Viesprofesore docē kursu "Ražošana un piegādes ķēdes vadība agro-biznesā" (Operations and Supply-Chain Management in Agribusiness), kā arī iesaistījās tā satura pilnveidošanā un studiju materiālu izstrādē. Maģistra programmas studenti apgūst gan jaunas zināšanas un pieredzi, gan arī praktizē valodas un starptautiskās komunikācijas prasmes.

Akadēmiskā maģistra studiju programmas "Agri-food Business Management / Lauksaimniecības un pārtikas biznesa vadīšana" studenti atzinīgi vērtē viesprofesores devumu studiju kursa apguvē. To apliecina studentu aptaujas rezultāti - piecu ballu sistēmā Žanete Garanti saņemtais vērtējums ir 4.97. "Šis kurss ir pierādījums, ka fantastiski laba organizētība, skaidras prasības, izvērsts prezentāciju saturs un bezgala pozitīva un ieinteresēta pasniedzēja var aizraut arī ar teorētiski pasausu tēmu".  

Arī Žanete Garanti sadarbību ar LLU un studentiem vērtē pozitīvi. Viesprofesore norāda, ka studiju kursa docēšana notika laikā, kad studijas noritēja attālināti. "Studenti bija ļoti motivēti un kursa ietvaros tika nodibināta ļoti cieša saikne ar studentiem, kuri vienmēr nodarbībām pieslēdzās laikus. Studenti bija pieredzējuši, zinātkāri, ieinteresēti un aktīvi. Jāatzīmē, ka studenti bija no dažādām valstīm - Nigērijas, Latvijas, Igaunijas, Pakistānas – daļa sākumā kautrīgi, taču, pielietojot dažādas metodes, studiju kursā tika sasniegts izcils rezultāts. Šajā attālināto studiju laikā kursa ietvaros bijām pat virtuālā tūrē uzņēmumā," tā Ž. Garanti.

Arī pēc projekta noslēguma viesprofesore turpina aktīvi darboties UZVA institūtā gan kā noslēguma darbu vadītāja, gan kā recenzente, tādējādi ciešā saikne ar LLU un ESAF tiek saglabāta. Žanete Garanti piedalās arī institūta kopējā darbībā un fakultātes mācībspēkiem ir iespēja iesaistīties pieredzes apmaiņas aktivitātēs gan par pedagoģisko darbu, gan arī dažādu studiju kursu saturu pilnveidošanu un organizatoriskiem jautājumiem, kā arī pētniecību.

Žanete Garanti City Unity College Nicosia, kas ir kā franšīzes uzņēmums Cardiff Metropolitan University (Anglija), pasniedz uzņēmējdarbības vadības un mārketinga kursus. Viesprofesore savā akadēmiskajā darbībā ir strādājusi ar studentiem no vairāk nekā 40 valstīm. Līdz ar to būtiska pieredze ir gūta, docējot arī kursus Cardiff Metropolitan University. Anglijas izglītības sistēma atšķiras no Latvijas un Kipras izglītības sistēmas. Tur vairāk uzsvars tiek likts uz studentu centrētu izglītību un brīvprātības principu, kā arī kursu novērtējumā - zinātniski pamatotu eseju rakstīšanu. Šo pieredzi viesprofesore cenšas pielietot, docējot LLU, kur studiju kursa noslēgumā studentiem bija iespēja rakstīt akadēmisko rakstu. Studenti bija ļoti ieinteresēti spert pirmos soļus pētnieciskajā darbā. Paralēli akadēmiskajam darbam, Žanete Garanti ir City Unity College Nicosia pētījuma centra vadītāja ar plašu pieredzi, veicot starptautiskus akadēmiskus pētījumus, kuru rezultāti ir publicēti pasaulē prestižākajos akadēmiskajos žurnālos. 

Ārvalstu viesdocētāju piesaiste ir viena no Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansētā projekta "LLU akadēmiskā personāla pilnveidošana" aktivitātēm, kura mērķis ir LLU akadēmiskā personāla attīstība studiju procesa kvalitātes pilnveidošanai, uzlabojot kompetences, sadarbību ar industriju un piesaistot doktorantus aktivitātēm. Šī projekta ietvaros ESAF sadarbojusies ar trīs viesprofesoriem: 2019. gadā strādāja Bartošs Mickevičs no Polijas, 2020. gadā Remigijus Kinderis no Lietuvas un 2021. gadā Žanete Garanti no Kipras.

logo

 

Pievienots 21/05/2021