Pārlekt uz galveno saturu

ESAF mācībspēki pilnveido prasmes dažādos uzņēmumos

Attēla autors: No LLU arhīva

Lai pilnveidotu studiju procesu un tajā integrētu uzņēmēju pieredzi un risinājumus, LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes (ESAF) mācībspēki jau otro gadu iesaistās stažēšanās programmā. Līdzīgi kā studenti, kuri dodas studiju laikā praksēs uz uzņēmumiem, mācībspēki paralēli saviem profesionālajiem pienākumiem 200 stundu apjomā darba devēju vadībā apgūst jaunas zināšanas un prasmes, kas tiks iekļautas studiju kursos universitātē un būtiski papildinās studentiem piedāvātās teorētiskās zināšanas.

Pirmās docētājas no ESAF stažēšanās programmu ir noslēgušas un atklāj, ka astoņu mēnešu laikā ir guvušas nozīmīgu pieredzi un ir iepazinušās ar vairākiem uzņēmumiem, tajos izmantoto darba organizāciju un tehnoloģiskajiem risinājumiem. Turklāt apgūtās zināšanas un prasmes jau šogad tiks nodotas studējošajiem, kuri apgūst finanšu un grāmatvedības studiju kursus, tādējādi viņus labāk sagatavojot profesionālajai karjerai.

Profesore Inguna Leibus atzīst, ka iegūtās zināšanas modernu IT rīku izmantošanā un digitalizācijas attīstībā, kā arī praktiski piemēri un uzdevumi tiks izmantoti studiju kursos "Nodokļu uzskaite", "Nodokļu plānošana" un "Grāmatvedība un investīcijas".

"Stažēšanās dažādos uzņēmumos nodrošināja ļoti apjomīgu un daudzveidīgu informāciju un iedvesmoja uzsākt darbu pie jauna un moderna studiju kursa "Grāmatvedības procesu digitalizācija" izveides bakalauru studiju programmā "Ekonomika"," stāsta I. Leibus.

Savukārt lektore Baiba Mistre skaidro, ka praktiskas zināšanas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu, preču izcelsmes sertifikātu iegūšanu, dažāda veida atbalsta pasākumiem jauniem uzņēmumiem un  grāmatvedības datorprogrammām papildinās studiju kursus "Finanšu grāmatvedība" un "Finanses un nodokļi". Līdzīgi papildinājumi gaidāmi arī studiju kursos "Starptautiskie norēķini" un "Starptautiskās finanses", kuros asociētā profesore Gunita Mazūre plāno saturu papildināt ar informāciju par nākotnes darījumiem (forward, futures, option), to izmantošanu ilustrējot ar piemēriem par graudu tirdzniecību biržā un elektroenerģijas tirdzniecību Latvijas un Baltijas tirgū, kā arī jauniem piemēriem par hedžēšanu un tās pielietošanu elektroenerģijas tirgū.  

"Stažēšanās prakse, kuras ietvaros apmeklēti vairāk nekā 10 dažādi uzņēmumi un organizācijas, nodrošināja jaunu kontaktu izveidi. Tos varēs izmantot gan vieslekciju organizēšanā un jaunākās informācijas ieguvē, gan arī veicināt uzņēmumu sadarbību ar ESAF studentiem, piedāvājot iespējamās prakses un darba vietas. Iegūtās kompetences vērtēju kā nozīmīgas arī studentu bakalaura un maģistru darbu vadīšanā," stāsta lektore Evita Apsīte.

Stažēšanās programmu ESAF mācībspēkiem jau otro gadu nodrošina biedrība "Zaļo un Viedo Tehnoloģiju Klasteris" un SIA "Kurzemes biznesa inkubators". Stažēšanās prakses vadītājs Salvis Roga atzīst, ka sadarbība ar universitāti attīstās strauji un vērtējama kā īpaši produktīva.

"Tā ir nepieciešama un ļoti vērtīga sinerģija - mēs, uzņēmēji, labi varam nodrošināt universitātei jaunāko informāciju par darba tirgu un tendencēm, savukārt, universitāte var stiprināt savu komandu un studiju programmas un gala rezultātā mēs visi esam ieguvēji, proti, nozare nākotnē iegūst izglītotus, zinošus un motivētus gan darbiniekus, gan uzņēmējus. Tā kā klasterim ir plašs sadarbības partneru loks ne tikai Latvijā, tad varam nodrošināt informāciju arī par starptautisko sadarbību un aktualitātēm ārvalstīs. Mums pašiem ikdienā nav tiešas saiknes ar studējošajiem - mūsu nākotnes kolēģiem, bet universitātei ir un tas mums ir kritiski svarīgi, LLU komanda ir kā tilts starp uzņēmumiem un jaunajiem topošajiem speciālistiem," stāsta S. Roga.

Mācībspēku stažēšanās programma tiek īstenota ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu projektā “LLU akadēmiskā personāla pilnveidošana”. 2021. gada janvārī apliecinājumus par 200 stundu programmas apguvi saņēma četras docētājas finanšu un grāmatvedības jomās. Turklāt stažēšanās aktivitātes turpināsies arī šogad, un tiek plānots, ka pavasarī stažēšanos uzsāks Sociālo un humanitāro zinātņu institūta docētāji. Projekta vadītāja Lelde Vilkriste norāda, ka stažēšanās aktivitāšu uzdevums ir uzlabot katra studiju virziena sadarbību ar nozari, lai veicinātu ciešāku studiju procesa sasaisti ar tautsaimniecības aktualitātēm, pilnveidotu studiju programmas un procesus, kā arī paaugstinātu mācībspēku kompetenci un veicinātu ilgtermiņa sadarbību ar nozares uzņēmumiem.

logo

 

Pievienots 15/02/2021