Pārlekt uz galveno saturu

Prof. E. Grinovskim veltītajā seminārā diskutē par dažādību zinātnes pētījumos

Attēla autors: No LLU arhīva

20. janvārī tika aizvadīts ikgadējais profesora E. Grinovska atcerei veltītais seminārs "Dažādība zinātnes pētījumos", kas pirmo reizi norisinājās tiešsaistē. Seminārā tika akcentēts LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes pētnieku pienesums zinātnei.

Semināru atklāja Ekonomikas un reģionālās attīstības institūta direktore, profesore Modrīte Pelše, kura veltīja atzinīgus vārdus profesora E. Grinvska piemiņai, piebilstot, ka šogad profesoram apritētu 96 gadi. Tāpat profesore akcentēja ekonomikas un sabiedrības attīstības zinātnisko pētījumu dažādību.

Semināra laikā tika diskutēts par COVID-19 un tā ietekmi uz cilvēka dzīvi šajā sarežģītajā laikā, kā arī par inovācijām un iespējām, kas atvieglotu darbu dažādiem uzņēmumiem, mazinot pandēmijas izplatības radītās sekas. Analizēja alternatīvas, kas spētu atvieglot studiju procesu, izmantojot jaunus un studentiem saistošus digitālos rīkus.

Dalībnieki apsprieda ekonomiskos riskus, to ietekmi tautsaimniecības saglabāšanā un konkurētspējas pieauguma veicināšanā. Tika analizētas situācijas, kas sekmētu tautsaimniecības noturību pret satricinājumiem vietējās pārtikas ražošanas veicināšanā un ekonomikas pašpietiekamībā ar mērķi ietekmēt vietējo pārtikas ķēžu pārstrukturizēšanu, noturību COVID-19 krīzes un pēckrīzes laikā. Tika stāstīts arī par COVID-19 ietekmi, kas  mainījusi pircēju paradumus. Seminārā tika izklāstīta informācija, kā zinātnieki pēta tiešsaistes ietekmi uz biznesa stimulatoriem, kā ieinteresēt jaunus uzņēmējus, lai veicinātu ilglaicīgu un ilgtspējīgu attiecību veidošanu ar biznesa partneriem,  piegādātājiem.

Semināra dalībniekus uzrunāja arī pētnieki, kuri savus pētījumus velta  vietējo pārtikas sistēmu izpētei, kas tiek saistīta ar sociāli ekoloģisko sistēmu dzīvotspēju. Bioekonomikas jomas zinātnieki dalījās pieredzē par bioekonomikas novērtēšanas metodoloģijas izstrādi ES, kurā piedalās arī mūsu universitātes pētnieki. Tika diskutēts par SEG emisiju ietekmējošiem faktoriem un samazināšanas pasākumiem, kas turpmāk spētu mazināt klimata pārmaiņas.

Semināru piedalījās vairāki dalībnieki ar dažādām tēmām - doktorante Ieva Līcīte "Organisko augšņu apsaimniekošanas iespējas klimata pārmaiņu mazināšanai" (LIFE OrgBalt projekts), profesore Baiba Rivža un profesors Pēteris Rivža "Jaunās tehnoloģijas cīņā ar Covid-19" (INTERFRAME - LV projekta dalībnieki), kā arī profesore B. Rivža, sadarbojoties ar profesori Andru Zvirbuli, kolēģiem un interesentiem izklāstīja informāciju par projektu "Atbalsts uzņēmumiem pandēmijas pārvarēšanas laikā: pieredze un prakse" (reCOVery-LV projekts). Savukārt profesora A. Zvirbule stāstīja par "Digitālās biznesa spēles - kā IKT rīks jauniešu ieinteresētībai un mācīšanās aktivitātei COVID 19 laikā", kas aktualizēts no vairākiem projektu rezultātiem (ReforB un ActiveMooms).

Tāpat vairāki pētnieki aktualizēja šobrīd aktīvo projektu gaitu un uzdevumu izpildi par dažādām projektu tēmām - pētniece Vinta Tetere "Bioekonomikas mērīšana Eiropas Savienībā" (BioMonitor projekts), docents Arnis Lēnerts "Bioresursu pārstrādes modeļi un vērtību ķēdes: aprites ekonomika  Baltijas jūras reģiona valstīs" (BalticBiomass4Value projekts),  asociētā profesore Līga Paula "Vietējo pārtikas sistēmu izpēte", ar Granta balvas projektu iepazīstināja profesore Irina Pilvere "Vietējās pārtikas ķēdes krīzes un pēckrīzes laikā Latvijā" (reCOVery-LV projekts), asociētā profesore Dina Bite "Mazumtirdzniecības un HoReCa sektoru un patērētāju uzvedība krīzes laikā" (reCOVery-LV projekts), kā arī asociētā profesore Ženija Krūzmētra "Ilgtspējīgas un saliedētas Latvijas attīstība: risinājumi demogrāfijas un migrācijas izaicinājumiem" (DemoMig) pētījums par kultūras resursu izmantošanu reģionu attīstībā, VPP projekts.

Seminārā ņēma dalību arī uzņēmēju organizāciju pārstāve no Zemnieku saeimas Iveta Grudovska un Zemkopības ministrijas pārstāve Ilze Šlokenberga.

Foto ir ilustratīva nozīme (pexels.com)

Pievienots 26/01/2021