Pārlekt uz galveno saturu

LLU starptautiskās maģistra programmas “Lauksaimniecības un pārtikas biznesa vadīšana” (“Agri-food Business Management”) studenti iepazīstas ar mežu apsaimniekošanu Kurzemes mežos

Attēla autors: No LLU arhīva

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācijas (LLKA) Meža attīstības fonda atbalstītā projekta "Kooperācijas nozīme mežu apsaimniekošanas ilgtspējas veicināšanā" ietvaros organizētajā apmācību semināra praktiskajā nodarbībā LLU maģistranti 28. oktobrī viesojās Kurzemes meža īpašnieku apsaimniekotajos mežos Irlavā un Alsungā, lai izprastu mežistrādes nozares specifiku un kooperatīva lomu meža ilgtspējīgā apsaimniekošanā.

Grigorijs Rozentāls, kooperatīvās sabiedrības "Mežsaimnieks" vadītājs un semināra lektors: "Ceru, ka jaunieši, kuri aizvadītās nedēļas seminārā apguva teoriju par meža ilgstpējīgu apsaimniekošanu kooperācijas ietvaros, praktiskajā nodarbībā gūs vēl plašāku priekšstatu par meža apsaimniekošanu mūsu kooperatīva biedru mežos, kur vienā no tiem mežizstrāde notiks ar harvestera palīdzību, bet otrā – izmantojot zāģus."

LLKA projekta ietvaros organizē kopumā četrus apmācību seminārus LLU studentiem un Ogres tehnikuma audzēkņiem, lai studējošajiem jauniešiem paaugstinātu informētības un zināšanu līmeni, kā arī lai pilnveidotu izpratni par kooperācijas iespējām meža nozarē un tās ietekmi uz meža īpašnieku savstarpēju sadarbību meža īpašumu ilgtspējīgā, videi draudzīgā un ekonomiski pamatotā apsaimniekošanā.

Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija ir dibināta 2002.gadā un apvieno lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības (LPKS) un mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības (MPKS), kuras strādā savu biedru interesēs, samazinot to ražošanas izmaksas. Asociācijas darbības mērķis ir radīt labvēlīgu vidi lauksaimnieku un mežsaimnieku kooperācijas attīstībai un veicināt sabiedrības izpratni par kooperācijas nepieciešamību un priekšrocībām. LLKA ir galvenais Zemkopības ministrijas sadarbības partneris lauksaimnieku un mežsaimnieku kooperācijas jautājumu risināšanā. Šobrīd LLKA ir 50 biedri.

Informāciju sagatavoja Gunta Grīnberga-Zālīte sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociāciju (LLKA)

logo

 

Pievienots 29/10/2020