Pārlekt uz galveno saturu

Kristapa Makovska promocijas darba aizstāvēšana

Sākas

Promocijas darba tēma: "Ātraudzīgo kokaugu izvērtējums koksnes biomasas ražošanai neizmantotās lauksaimniecības zemēs Latvijā"

DOI: 10.22616/lluthesis/2021.002

Promocijas darba zinātniskā vadītāja: LLU Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes asociētā profesore, Prof. Dr. oec. Dina Popluga

Promocijas darba kopsavilkums pieejams LLU Fundamentālās bibliotēkas elektroniskajā datubāzē

Saskaņā ar vienošanos ar autoru pēc aizstāvēšanas promocijas darba pilnais teksts būs pieejams bibliotēkas repozitorijā ārpus LLU tīkla.

Promocijas darbam piešķirts DOI.

Pievienots 18/05/2021
Portāla administrators